Ajuntament d’Argençola

- Modificació del Calendari fiscal de l’IBI

Ajuntament del Bruc

- Prestacions socials de caràcter econòmic

- Creació d’un servei d’atenció ciutadana per WhatsApp

Ajuntament de Cabrera d’Anoia

- Ajuts d'urgència social

- Prestacions econòmiques de caràcter social

Modificació del calendari fiscal

Ajuntament de Calaf

- Ajuts Prestacions econòmiques de caràcter social  

- Mesures relatives al pagament de taxes, impostos i quotes de serveis municipals

- No meritament de taxes Llar d’Infants i Escola de Música

- Impulsor amb altres ajuntaments de l’Alta Anoia i del Consell Comarcal del projecte “El bon veïnatge, projecte d’apadrinament”

- 55.000 € en els següents ajuts: Ajuts per a la realització d’activitats esportives ; Ajuts a comerços i autònoms ;Ajuts activitats culturals; Ajuts a estudiants sense recursos – tancat el període de sol·licitud.

- Subvenció dels EPI’s a les empreses per fer front a la despesa que han tingut en la compra de material fungible per la COVID-19

- Ajuts excepcionals per al teixit productiu, comercial i de serveis afectats per la pandèmia de l COVID -19  

Ajuntament de Calonge de Segarra

- Modificació del calendari fiscal

- Congelació d’impostos i taxes

Ajuntament de Capellades

-Ajuts socials d'urgència any 2021

- Devolució i suspensió de cobrament de les taxes exigibles per raó de serveis i activitats d’interès públic municipal durant la COVID-19.

Ajuntament de Carme

-Ajuts socials 

-Ajuts extraordinaris a les activitats de bar i restauració de Carme que han hagut de tancar en no ser serveis essencials en el marc de la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'adopten mesures en matèria de salut pública per la contenció del brot epidèmic de la pandèmia COVID-19socials d'urgència any 2021

Ajuntament de Castellolí

-Ajuts extraordinaris a les persones més vulnerables amb situació d'urgència (COVID-19) 

- 50.000 € extres a ajudar els veïns que pateixen més fortament la crisi derivada del coronavirus de la COVID-19 dividits en els següents projectes: 

- Incrementar fins a 5.000 € la partida per a ajudes socials a les famílies en situació de vulnerabilitat i per a l’abastiment del Banc d’Aliments

-Línia d’ajuts de 10.000 € per destinar a persones incloses en expedients de regulació d’ocupació (ERTOs i EROs) que encara no hagin cobrat

-Beques escolars per valor de 3.000 € als estudiants universitaris

-Partida específica de 1.000 € per a ajudes per al transport escolar

-3.000 € Programa “Un mòbil a cada casa” que té com a objectiu garantir que tots els majors de 65 anys disposen d’un smartphone o tauleta per poder-se comunicar amb família i amics amb la conseqüent formació

-Línia de contractació de 10.000 € a autònoms locals que ofereixin serveis com manteniment de vies, infraestructures municipals, jardins, serveis informàtics o arts gràfiques per sostenir el teixit professional del municipi

-10.000 € per ajudes als empresaris del sector de la restauració que hagin d’invertir en l’adequació dels espais per complir les normatives d’higiene i seguretat

-Els comerços locals que s’han vist obligats a tancar per la declaració de l’estat d’alarma tindran una bonificació d’una part de la taxa de residus

-Les entitats del municipi també podran accedir a ajudes per valor de 8.000€

- Modificació del calendari fiscal

-Subvencions en l’àmbit del comerç per a activitats no obligades a tancar per l’estat d’alarma amb una reducció d’ingressos.

Ajuntament dels Hostalets de Pierola

- Modificació del calendari fiscal

- 90.000 € destinats a persones que es trobin afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) o pel cessament no motivat per la finalització de contracte. L’ajuda anirà entre els 400 i els 600 € per persona segons el cas

- 190.000 € a persones físiques o jurídiques (autònoms-empreses) legalment constituïdes que portin a terme activats afectades pel tancament d’establiments o que hagin sofert una reducció de la facturació durant l’estat d’alarma d’almenys un 65 %. L’import màxim de la subvenció, en aquest cas, serà de 1.500 €

-Elaboració d’una llista de voluntariat per si calen reforços en les accions de suport a persones que pateixen les restriccions a causa del període de confinament pel coronavirus de la COVID -19

Ajuntament d’Igualada

-Prestacions socials de caràcter econòmic

-Recull de les cent vint accions que l’Ajuntament d’Igualada ha dut a terme durant aquest any arran de la situació de pandèmia de Covid-19.

- Es va impulsar una moratòria en el pagament dels lloguers dels habitatges de PIMHA, s’ha donat suport telefònic en la tramitació dels ajuts al lloguer la Generalitat i s’ha donat cita prèvia per ajudar les persones que no disposessin dels recursos tècni

-Distribució de targetes moneder per garantir l’alimentació dels infants amb beca menjador, i també per a famílies monoparentals; s’han impulsat nous projectes com RESPIR A DOMICILI o el punt d’assessorament energètic d’Igualada

-Gestió de 700 ajuts als comerços tancats per l’estat d’alarma, s’han impulsat subvencions per als sectors afectats per la crisi i s’han dut a terme campanyes continues de suport al comerç i a la restauració

-Suspensió i ampliació dels terminis de pagament de tributs, s’han retornat taxes per serveis no prestats i s’han fet bonificacions específiques per sectors afectats pels efectes de la COVID- 19.

-Elaboració d’un pla de xoc per la cultura i s’han fet ajuts a entitats culturals de la ciutat.

-S’ha repartit lots de material escolar bàsic i s’ha gestionat el repartiment de les connectivitats de targetes SIM a alumnes que no hi tenien accés

-Subvencions per empreses de creació recent. Adreçat a autònoms i particulars per promocionar la creació de noves empreses 

-Subvencions per empreses en funcionament per afavorir els processos d’adaptació a fi de mantenir l’activitat empresarial. Ajudar a les empreses en el procès d’adaptació al mercat

-Subvencions per ajudar a les empreses per a la realització de nous projectes en base a la fòrmula de cooperació i realització de projectes conjunts 

Ajuntament de Jorba

-Prestacions socials

-8.000 €: Es preveu una dotació màxima individual de 3.000 € per a autònoms i petites i mitjanes empreses del municipi afectades per les mesures establertes arran de la pandèmia de COVID – 19.

-Subvencions en l’àmbit del comerç, hosteleria i restauració 

Ajuntament de La Llacuna

-Suport extraordinari, principalment a famílies amb infants a càrrec i a les persones que hagin perdut la feina des que va començar el confinament i que acreditin que no tenen ingressos, patrimoni o recursos suficients per fer front a les despeses de llog

-Fons destinat a ajudar els comerços, serveis, bars, restaurants, cases rurals i la resta del teixit comercial local que hagi hagut de tancar arran de la crisi de la COVID -19. Els beneficiaris d’aquests negocis, que tinguin vigent la llicència d’activita

Ajuntament de Masquefa

-Ajuts d'alimentació de serveis socials

-Prestacions econòmiques d'urgència social

-Ajuts econòmics per al pagament de l'impost de béns immobles (IBI), per a persones majors de 65 anys, pensionistes, famílies monoparentals i aturats de llarga durada, any 2021del calendari fiscal

-Modificació del calendari fiscal

-Facilitats perquè bars i restaurants puguin ampliar les seves terrasses

-Preus públics per a les entrades i abonaments del Centre Esportiu (CEM) i a la piscina descoberta de l’Alzinar

-Pacificació del trànsit a l’eix comercial

-Campanya de comunicació per a promoure el consum de productes de proximitat i comerç local

-Subvencions destinades al teixit comercial i de serveis de Masquefa

Ajuntament d’Òdena

-Modificació de taxes i tributs

-Modificació del calendari fiscal de l’IBI i de la taxa d’escombraries

Ajuntament d’Orpí

-Modificació del calendari fiscal

Ajuntament de Piera

-Prestacions econòmiques de caràcter social

-Subvencions per a la reactivació de l'activitat de comerços, empreses i autònoms davant les conseqüències derivades de la crisi econòmica provocada per la COVID-19 Fi de termini: 23/11/2021 - O fins a esgotar la partida pressupostària

-Modificació del calendari fiscal

-175.000 €: Programa de subvencions per a la reactivació de l’activitat d’aquells negocis que van haver de tancar durant l’estat d’alarma o van veure reduïts els ingressos de forma considerable

Ajuntament de Rubió

-Ampliació del termini d’exposició pública de la matrícula de l’impost sobre activitats econòmiques

Ajuntament de Sant Martí de Tous

-Prestacions econòmiques de caràcter social

-Modificació del calendari fiscal d’impostos municipals de famílies, autònoms i empreses

-Congelació a l’abril dels procediments de cobrament iniciats per la via executiva

-Congelació impostos municipals exercici 2021

-Coordinació del servei de voluntaris per a l’abastiment als domicilis de les persones vulnerables i les famílies confinades

-Suspensió temporal de la quota de la llar d’infants per servei no prestat mentre s’allargui l’estat d’alarma

-En col·laboració amb l’escola de música de Tous reducció al 50% d’una quota mensual

-Augment de la partida de benestar social per fer front a les ajudes socials a famílies que puguin acreditar la reducció d’ingressos fruit d’una modificació de la seva relació laboral

-Nou servei municipal de suport a la tramitació i centralització de totes les ajudes econòmiques de les diferents administracions destinades a famílies i empreses, en el marc de la crisi sanitària de la COVID -19

-Sales d’estudi de l’equipament cultural municipal Cal Frarés equipades amb ordinadors i connexió a Internet perquè els estudiants del municipi puguin dur a terme els tasques escolars

-6.000 € ajuts directes per als sectors de la restauració i l’estètica al municipi

- Suport als comerços afectats per la COVID-19 per tramitar els ajuts de la Generalitat 

-36.000€ repartits en:  10.000 € a donar resposta a les necessitats bàsiques de les famílies, 10.000 € a aplicar mesures sanitàries, de neteja i de prevenció de cara als serveis municipals i a la població. 16.000 € al foment del comerç local com a mesura

Ajuntament de Sant Martí de Sesgueioles

-Repartir el pressupost destinat a la Festa Major d’Hivern (no realitzada) a tota la població empadronada, en vals de 12 € a bescanviar als restaurants del municipi, a través de menjar per emportar

-Campanya “Comprant a casa, hi guanyem tots!”, que ha repartit un total de 26.000 € en vals descompte i targetes moneder a tota la població

-Contractació de 5 places de personal municipal mitjançant el Pla d’Ocupació Municipal COVID -19.

-No cobrament de taxa d’ocupació amb taules i cadires del bar 

Ajuntament de Santa Margarita de Montbui

- Prestacions de serveis socials

-Convocatòria amb 6.000 € per a ajudar les famílies del municipi en les despeses derivades de l’escolarització dels nens i nenes del municipi

-10.000 € per a ajudar les famílies del municipi en el pagament de les activitats d’oci-casals d’estiu

-Línia de microcrèdits reintegrables dotada amb 100.000 € perquè les empreses i comerços de Montbui poguessin millorar la seva liquiditat 

- Congelació de les ordenances fiscals 2021 

-600.000 € per paliar els efectes de la COVID -19 

- Contractació de dues persones per raó de la COVID 

Ajuntament de Santa Maria de Miralles

-Modificació del calendari fiscal

Ajuntament de la Torre de Claramunt

-Prestacions econòmiques de caràcter social

-Modificació del calendari fiscal

Ajuntament de Vallbona d’Anoia

-Ajuts per a autònoms i microempreses afectades per la COVID-19 

-Modificació del calendari fiscal

-Modificació de les ordenances fiscals del municipi per tal d’actualitzar-ne els preus però sobretot per regular les situacions de vulnerabilitat i per aconseguir que siguin més justes socialment i fiscalment més ecològiques

-Línia d’ajuts a la població per valor de 10.000€ per donar suport a les unitats familiars amb menys recursos i les que s’han vist afectades de forma directa per la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID -19

Ajuntament de Vilanova del Camí

-Ajuts a l'alimentació

-Subvencions per a la creació de llocs de treball o de noves empreses, any 2021

-Modificació del calendari fiscal

-Ajuda a comerços i serveis de 350 €

-Campanya de Nadal: 50 vals de 100 € per comprar als comerços adherits i 30 paquets regal d’una nit en un allotjament de la comarca Campanya “Vilanova té premi” i campanya “Impulsem el comerç” – vídeos promocionals de diferents comerços.

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i l’FSE
Copyright © Consell Comarcal de l'Anoia - Pacte d'acció social i econòmica de l'Anoia
Avis legal
Politica de privacitat